افزونه ثبت زمان امکان اعمال محدودیت در ثبت زمان روی مسائل گذشته، روز‌های گذشته، مسائل بسته شده.

۳ ٪ قیمت پایه پی‌گیر خریداری‌شده

افزونه ثبت زمان یکی دیگر از افزونه‌های پی‌گیر است که امکان اعمال محدودیت در ثبت زمان روی مسائل گذشته، روزهای گذشته، مسایل بسته شده و …را فراهم می‌کند.

برای انجام تنظیماتِ راه‌بری، از بخش راه‌بری/افزونه‌‌‌‌ها/Time Entry وارد تنظیمات شوید. در این‌جا می‌توانید مقررات ثبت‌زمان‌ را مشخص کنید. پس از انجام تنظیمات، این مقررات در زمان ثبت زمان کارکرد، توسط کاربران بررسی شده و در صورتی که مغایرتی وجود داشته باشد امکان ثبت زمان داده نشده و خطای مربوطه به کاربر نمایش داده می‌شود.

 امکانات این افزونه عبارت‌اند از:

  • امکان ایجاد محدودیت در بازه‌ی مجاز برای ثبت زمان


تنظیمات افزونه ثبت زمان