افزونه گزارشات نموداری به شما امکان رسم نمودارهای کارآمد بر اساس مسایل و بخش‌های سفارشی مسایل را می‌دهد. به کمک این نمودارها می‌توانید تصویر خوبی نسبت به موقعیت فعلی پروژه‌های خود پیدا کرده و خطرات احتمالی را شناسایی و تصمیمات آگاهانه را بر اساس روند موجود اتخاذ کنید

۲۰٪ قیمت پایه پی‌گیر خریداری‌شده

در دنیای کنونی داده‌ها از اهمیت زیادی برخورار می‌باشند. داده‌ها معمولا بصورت متن و اعدادی درون جدول‌های متعدد می‌آیند. توانایی استفاده از این داده‌ها در تصمیم‌سازی و شناخت وضعیت فعلی و همچنین آگاهی از ریسک‌ها و خطرات احتمالی، می‌تواند بسیار موثر باشد. یکی از بهترین روش‌های بهره‌بردای از داده‌ها، رسم نمودار می‌باشد. این نمودارها امکان استفاده بهینه از منابع و زمان را به شما خواهد داد.

افزونه گزارشات نموداری پی‌گیر امکان رسم نمودار‌های مختلف را در پروژه‌ها و بر روی مسایل و بخش‌های سفارشی آنان برای شما فراهم می‌کند. داده‌ی هر نمودار تعدادی مسایل است که بر اساس یک بخش استاندارد و یا سفارشی مساله دسته‌بندی شده است. شما می‌توانید در هر نمودار، از سری داده‌های متفاوتی ( یک غربال بر روی مسایل) استفاده نمایید.

برخی از امکانات این افزونه عبارت‌اند از:

  •  امکان رسم نمودارهای درون پرژوه‌ای و خارج از پروژه

  • امکان نمایش نمودار‌های رسم شده در صفحه داشبورد و سفارشی سازی‌ آن‌ها

  • امکان دسته بندی بر روی بخش‌های استاندارد و سفارشی مساله‌ها

  • توانایی رسم شش نوع نمودار متفاوت ( دایره‌ای، دونات، میله‌ای و … )

  • امکان رسم سری‌داده‌های دلخواه بر روی نمودار‌ها

  • امکان محدودسازی نمایش و دسترسی برای کاربران

  • داشتن توضیحات اضافی برای مطلع شدن از جزییات بیشتر

  • امکان ساخت و سفارشی‌سازی نمودار‌ها برای تک تک کاربران

نمودار دایره‌ای از تمامی کارها

نمودار میله‌ای انباشه از کارها به تفکیک مسئولان

نمودار دونات از کارهای در جریان