امکان مشاهده نمودار در انتقال‌های وضعیت‌ مسأله و مخفی کردن فیلد‌هایی از مسأله در مجوزهای بخش‌ها

۱۵ ٪ قیمت پایه پی‌گیر خریداری‌شده

افزونه گردش کار پیش‌رفته به شما امکان مشاهده نمودار از انتقال‌های وضعیت برای هر نوع مسأله و نقش مورد نظر را می‌دهد و همچنین امکان مخفی کردن فیلد‌هایی از مسأله نیز اضافه شده است.

نمودار گردش کار پیش‌رفته

مخفی کردن فیلد‌هایی از مسأله