امکان خودکارسازی فرایندها در پی‌گیر

۲۰ ٪ قیمت پایه پی‌گیر خریداری‌شده

افزونه خودکارسازی امکان اعمال تغییرات در پی‌گیر به شکل خودکار را فراهم می‌کند. در حال حاضر یک نوع از خودکارسازی که در زمان ایجاد یا ویرایش مسآله‌ها انجام می‌شود در این افزونه پیاده‌سازی شده است. به صورت خلاصه، این خودکارسازی در اثر «ایجاد یا ویرایش مسأله» فعال‌سازی می‌شود و اثر آن، ویرایش همان مسأله خواهد بود.

به عنوان مثال، می‌خواهیم هرگاه مسأله‌ای از نوع «خدمات پس از فروش» در وضعیت «پذیرش شده» قرار گرفت، مسئولیت به صورت خودکار، به فرد خاصی سپرده شود

در زیر نمونه‌ای روال‌های خودکار نمایش داده شده است.

همچین در بخش «جستارهای مسائل» می‌توانید فهرستی از جستارهای مورد استفاده به منظور انتخاب مسأله‌های مورد نظر برای ایجاد تغییرات خودکار را ببینید.