یادآوری مسئله‌های مورد نظر در بازه‌های دلخواه

۱۰٪ قیمت پایه پی‌گیر خریداری‌شده

یادآوری کارهای مختلف، نیاز بسیاری از مجموعه‌هاست. افزونه یادآور به شما کمک می‌کند مسائلی که شرایط خاصی دارند، در دوره‌های زمانی دلخواه به شما و هر کدام از اعضای پروژه یادآوری شود.

در واقع شما با افزونه یادآور شرایط مسائلی که می‌خواهید یادآوری شود را تعریف کرده و معین می‌کنید که در دوره‌های زمانی موردنظرتان به شما یادآوری شود.

همچنین در این افزونه این شمایید که تعیین می‌کنید یادآوری از چه طریقی انجام شود (پیامک، ایمیل، آگاه‌سازی درون‌برنامه‌ای یا هر سه)

چند مثال:

  • می‌خواهید کارهای همه‌ی اعضای تیم‌تان که ناتمام مانده، یک روز در میان به شما و مسئول دفتر شما یادآوری شود.
  • می‌خواهید کارهای با اولویت بالای هر نفر از اعضای تیم، هر روز به خودش یادآوری شود.
  • می‌خواهید هر روز صبح، کارهایی که سررسید آنها امروز است به مسئول آن یادآوری شود.