یکی از محبوبترین و کارآمدترین روش‌های نمایش مسایل و فعالیت‌های کاربران در ‌پی‌گیر، استفاده از گانت پیشرفته می‌باشد. در این افزونه شما می‌توانید نمای پیشرفته و جدیدی از مسایل و فعالیت‌ها به همراه قابلیت‌های ویرایش و به روز‌رسانی آن‌ها را در یک صفحه داشته باشید.

در این نمودار مدیران پروژه به راحتی می‌توانند برنامه‌ریزی و زمانبندی مورد نیاز پرژوه‌ها را رویت و تنظیم نمایند. توانایی رویت و به‌روز‌رسانی مسایل، منزل‌گاه‌ها و پروژه‌ها بصورت سلسله مراتبی و زمان در نظر گرفته شده برای آنان و همچنین درصد پیشرفت هر کار، از دیگر امکانات این افزونه می‌باشد.

برخی از امکانات این افزونه عبارت‌اند از:
– امکان رویت سلسله‌مراتبی پروژه‌ها، منزل‌گاه و مسایل و زیر مساله‌ها
– نمایش زمان در نظر گرفته شده برای هر کار و پروژه
– امکان تغییر زمان شروع و پایان هر کار با گرفتن و کشیدن آن
– امکان کوچک‌نمایی و بزرگ‌نمایی نمودار به منظور نمایش بهتر مسایل و پروژه‌ها در سه سطح روز، هفته و ماه
– نمایش امروز و قابلیت جابجایی به امروز از هر زمان دیگر
– امکان غربال کردن مسایل نمایش داده شده
– نمایش گانت کلی برای تمامی پروژه‌ها در یک صفحه
– امکان برگشت تغییرات انجام شده
ـ نمایش خطاهای منطقی زمانبندی کارها
– امکان وابسته سازی و ارتباط کارها با یکدیگر