امکان تعریف گزینه‌هایی به صورت چک لیست که نشان‌دهنده‌ی کارهای لازم برای تکمیل مساله است.

۵ ٪ قیمت پایه پی‌گیر خریداری‌شده

برخی اوقات یکی از مسائل شما شامل چند فعالیت ریز و درشت است که باید انجام شود. ممکن است این کارها آنقدر مهم نباشند که بخواهید برای آن زیرکار درست کنید، یا اینکه بخواهید با یک نگاه آنها را ببینید و تا زمان انجام نشده هر کدام از آنها،‌ نتوانید مساله را ببندید.

راهکار پی‌گیر برای رفع این نیاز افزونه «چک‌لیست» است. در این افزونه شما به راحتی می‌توانید مواردی را به عنوان الزامات یا گام‌های انجام یک مساله اضافه کنید و با تکمیل شدن هر کدام، در کنار آن تیک بزنید.

همچنین می‌توانید افزونه را به گونه‌ای تنظیم کنید که در صورت انجام نشدن (تیک‌ نخوردن) تمام موارد، از بستن مساله جلوگیری کند. در این حالت شما مطمأن خواهید بود که تمامی جزئیاتی که نیاز بوده تا مساله‌ی شما به سرانجام برسد، دقیق انجام شده و چیزی از قلم نیفتاده است.