افزودن امکان پشتیبان‌گیری به پی‌گیر

۵ ٪ قیمت پایه پی‌گیر خریداری‌شده

  • پشتیبان‌گیری از تنظیمات، اسناد، پیوست‌ها و پایگاه‌داده پی‌گیر به صورت روزانه
  • وجود پیوند مشخص و ثابت برای دانلود فایل فشرده پشتیبان و ذخیره آن بصورت دوره‌ای
  • امکان دانلود توسط راه‌برهای پی‌گیر با پیوندهای متفاوت برای هر راه‌بر