مدیریت مخازن کد نرم‌افزاری
(Git, Mercurial, Subversion)

۳۰ ٪ قیمت پایه پی‌گیر خریداری‌شده

برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار هنگامی که به صورت گروهی به توسعه‌ی نرم‌افزار می‌پردازند، با پیچیدگی‌های خاصی مواجه هستند. پروژه‌های نرم‌افزاری هرچه بزرگتر شوند، تعداد فایل‌های کدها افزایش می‌یابد و نیاز به سیستم کنترل نسخه (Version Control) و مدیریت مخازن کد نرم‌افزاری (Code Repository) افزایش می‌یابد.

افزونه مدیریت مخازن کد نرم‌افزاری به تیم‌های توسعه نرم‌افزار  امکان می‌دهد که بصورت همزمان بر روی یک پروژه کار کنند، در عین حال مشکل و تداخلی نیز برای پروژه‌ها پیش نمی‌آید. این افزونه قابلیت سازگاری با مخازن کد SVN، Git و Mercurial را دارد.

این افزونه به شرکت‌های نرم‌افزاری اجازه می دهد تا نسخه های مختلفی از پروژه ی خود داشته باشند و نیز از تغییرات اعمال شده بر روی پروژه گزارش دریافت کنند.

همچنین به سادگی می توان در هر زمان کد های قبلی را بازگرداند. این امکان در زمانی که پروژه با مشکلی بزرگ برخورد می‌کند بسیار کارآمد است. با این افزونه، توسعه دهندگان مختلفی می توانند بر روی یک پروژه کار کنند و هر تغییر نیز به نام همان توسعه دهنده ثبت می‌گردد.

از بزرگترین مزایای افزونه مخازن کد نسبت به سایر سیستم‌های مدیریت مخازن کد می‌توان به این موارد اشاره کرد:

آمار تثبیت و تغییر باز‌بینی‌ها در هر ماه و به ازای هر نویسنده
کلیدواژه‌های انجام
نمایش و بررسی نسخه‌های مختلف بازبینی‌ها
امکان افزودن سه نوع مخزنِ  SVN ،Git و Hg
امکان ایجاد بی‌نهایت مخزن برای هر پروژه
قابلیت تعریف مخزن محلی و راه دور برای نوع مخزن SVN
تنظیمات مخازن کد
امکان دیدن تغییرات باز‌بینی‌های مختلف یک مخزن در پی‌گیر
امکان ارتباط مسئله‌ها با بازبینی مخازن در دو حالت:
  1. در متن توضیحات باز‌بینی
  2. در صفحهٔ مخصوص بازبینی‌ در پی‌گیر