قابلیت مدیریت حضور (Attendance management) کارکنان (ثبت و مدیریت مرخصی، ثبت ساعات حضور و برنامه‌کاری، ثبت مأموریت)

افزونه مدیریت حضور این امکان را برای مجموعه شما فراهم می‌آورد که بتوانید حضور پرسنل مجموعه خود را از این طریق مدیریت کنید.

فهرست امکاناتی که این افزونه به پی‌گیر شما اضافه می‌کند به این شرح است:

  • ثبت ساعت ورود/ خروج هر کدام از کاربران
  • ثبت زمان مرخصی/ مأموریت برای هر کدام از کابران
  • ثبت کارکرد مفید روزانه برای هر نفر
  • محاسبه‌ی میزان زمان استفاده از مرخصی برای هر نفر
  • محاسبه‌ی میزان زمان تأخیر در ورود / تعجیل در خروج برای هر نفر
  • محاسبه‌ی میزان زمان عملکرد مفید برای هر نفر
  • امکان تأیید مرخصی / مأموریت توسط مدیر مافوق
  • امکان دریافت گزارش بر مبنای تاریخ و به تفکیک هر کاربر

اتصال به دستگاه‌های حضور و غیاب

علاوه بر امکانات فوق، این افزونه قابلیت اتصال به دستگاه‌های حضور و غیاب همچون دستگاه‌های دنیای پردازش را دارد و بلافاصله پس از ثبت ساعت (از طریق اثرانگشت یا کارت یا …) ساعت تردد کاربر در سامانه‌ی پی‌گیر نصب می‌شود و از این طریق می‌توان گزارش مربوط به حضور افراد را دریافت کرد و محاسبات مربوطه را انجام داد.

نکته: قابلیت اتصال به دستگاه‌های حضور و غیاب فقط بر روی پی‌گیر محلی عرضه می‌شود.

۴۰ ٪ قیمت پایه پی‌گیر خریداری‌شده.

قابلیت مدیریت حضور (Attendance management) کارکنان (ثبت و مدیریت مرخصی، ثبت ساعات حضور و برنامه‌کاری، ثبت مأموریت)

۴۰ ٪ قیمت پایه پی‌گیر خریداری‌شده

افزونه مدیریت حضور این امکان را برای مجموعه شما فراهم می‌آورد که بتوانید حضور پرسنل مجموعه خود را از این طریق مدیریت کنید.

فهرست امکاناتی که این افزونه به پی‌گیر شما اضافه می‌کند به این شرح است:

علاوه بر امکانات فوق، این افزونه قابلیت اتصال به دستگاه‌های حضور و غیاب همچون دستگاه‌های دنیای پردازش را دارد و بلافاصله پس از ثبت ساعت (از طریق اثرانگشت یا کارت یا …) ساعت تردد کاربر در سامانه‌ی پی‌گیر نصب می‌شود و از این طریق می‌توان گزارش مربوط به حضور افراد را دریافت کرد و محاسبات مربوطه را انجام داد.

ثبت و نمایش دقیق ساعات ورود و خروج هر کاربر بر اساس تاریخ روز‌های ماه کاری و محاسبه‌ی کارکرد مفید کاربران
حضور و غیاب کاربران مربوط به هر پروژه
مدیریت تنظیمات افزونه‌ی حضور و غیاب، بخش تنظیمات تردد
 این شمایید که تعیین می‌کنید یادآوری از چه طریقی انجام شود
فعال‌سازی یاد‌آور برای هر پروژه‌ای که لازم دارید
یادآوری مسائل مختلف با استفاده از ایمیل