دریافت آگاه‌سازی‌های سامانه پی‌گیر از طریق پیامک

یکی از نیازمندی‌های مدیران پروژه این است که در کمترین زمان از رویداد‌هایی که در پروژه رخ می‌دهد آگاه شوند. گاهی اوقات به دلیل حجم زیاد جلسات و مشغله‌های گوناگون، این فرصت به مدیران و کاربران پی‌گیر دست نمی‌دهد که وارد سامانه شوند و پیشرفت کارها را مشاهده کنند.

افزونه‌ی آگاه‌سازی پیامکی قابلیتی است که با استفاده از آن، آخرین تغییرات پروژه‌ها (اعم از پیشرفت کارها، ویرایش‌های انجام شده و…) به محض ذخیره‌سازی، برای کاربران مورد نظر پیامک می‌شود.

با استفاده از این افزونه مدیران و ناظران پروژه می‌توانند از تغییرات و پیشرفت کارها آگاهی پیدا کنند و احتمال فراموشی یا نادیده ماندن مسئله‌ها، به طور ملموسی کاهش می‌یابد.

از دیگر مزایای افزونه‌ی آگاه‌سازی پیامکی این است که در صورت عدم دسترسی به اینترنت نیز، شما را در جریان پیشرفت امور قرار می‌گیرید.

۱۰ ٪ قیمت پایه پی‌گیر خریداری‌شده.