وقتی پروژه‌ها را مدیریت می‌کنید، بسیار ممکن است که وظایف از زیر دستتان فرار کنند و جلو یا عقب بی‌افتند. چاره‌ی این وضعیت دردرس‌گرفتن از اشتباهات و بهبود برنامه‌ریزی برای آینده خلاصه شده است. نمودار گانت پی‌گیر یک راه عالی برای کمک به تیم خود در سازماندهی برنامه‌های تیم است تا بتوانید کار‌ها را دقیقا تا زمان مشخص شده (ددلاین) به پایان برسانید.

اگر تا‌به‌حال از نمودار گانت استفاده نکرده‌اید یا می‌خواهید درمورد کارایی آن بیشتر بدانید، این اینفوگرافی را با هم بررسی کنیم. این اینفوگرافی به مسائلی کلیدی اشاره می‌کند که نمودار گانت با استفاده از آن‌ها مدیریت پروژه را بهبود می‌بخشد و کار‌ها را روی مسیر مشخص جلو می‌برد: