خدمات مدیریت پروژه و مدیریت تیم پی‌گیر، به دو شکل ابری و محلی ارائه می‌شود: ‌‌ ‌‌ ‌ [table “” not found /]

خدمات سفارشی

  • ارائه بسته‌های ویژه پی‌گیر، متناسب با شرایط شما
  • سازگارسازی، بومی‌سازی و پشتیبانی افزونه‌های ردماین روی پی‌گیر
  • توسعه افزونه‌‌های مورد نیاز شما برای پی‌گیر
  • تولید پوسته دلخواه برای پی‌گیر
  • انجام شخصی‌سازی دلخواه شما روی پی‌گیر
  • آموزش راه‌بری و کاربری پی‌گیر در محل شما