خدمات مدیریت پروژه و مدیریت تیم پی‌گیر، به دو شکل ابری و محلی ارائه می‌شود: ‌‌ ‌‌ ‌
خدمات ابریخدمات محلی
نوع میزبانیروی زیرساخت ابری ماروی زیرساخت رایانش شما
مبنای هزینهبیشینه تعداد کاربران و فضای ذخیره‌سازیبیشینه تعداد کاربران
پرداختی‌هاهزینه اشتراک ماهانه یا سالانههزینه یک جواز دائمی، راه‌اندازی و شش ماه پشتیبانی
هزینه پشتیبانی یک‌ساله برابر ۲۵٪ قرارداد اصلی (اختیاری)
پشتیبان‌گیری پیش‌فرضروزانه، برای ۷ روز اخیر
روی ابر پی‌گیر، تأمین اتکاپذیری و امنیت با ماروی خادم پی‌گیر، تأمین اتکاپذیری و امنیت با شما
امنیت ارتباطاترمزنگاری با TLS/SSL
تعداد پروژهنامحدود
تخفیفدو ماه رایگان برای اشتراک سالانه
تضمین رضایت۳۰ روز دوره آزمایشی کاملاً رایگان
بسته‌های خدماتیمشاهده بسته‌های ابریمشاهده بسته‌های محلی

خدمات سفارشی

  • ارائه بسته‌های ویژه پی‌گیر، متناسب با شرایط شما
  • سازگارسازی، بومی‌سازی و پشتیبانی افزونه‌های ردماین روی پی‌گیر
  • توسعه افزونه‌‌های مورد نیاز شما برای پی‌گیر
  • تولید پوسته دلخواه برای پی‌گیر
  • انجام شخصی‌سازی دلخواه شما روی پی‌گیر
  • آموزش راه‌بری و کاربری پی‌گیر در محل شما