خدمات مدیریت پروژه و مدیریت تیم پی‌گیر، به دو شکل ابری و محلی ارائه می‌شود:
 خدمات ابریخدمات محلی
بسته‌های خدماتیمشاهده بسته‌های ابریمشاهده بسته‌های محلی
نوع میزبانیروی زیرساخت ابری ماروی زیرساخت رایانش شما
مبنای هزینهبیشینه تعداد کاربران و فضای ذخیره‌سازیبیشینه تعداد کاربران
پرداختی‌هاهزینه اشتراک ماهانه یا سالانههزینه یک جواز دائمی، راه‌اندازی و شش ماه پشتیبانی
هزینه پشتیبانی یک‌ساله برابر ۲۵٪ معادل قرارداد اصلی در سال جاری (اختیاری)
پشتیبان‌گیری پیش‌فرضروزانه، برای ۷ روز اخیر
روی ابر پی‌گیر، تأمین اتکاپذیری و امنیت با ماروی خادم پی‌گیر، تأمین اتکاپذیری و امنیت با شما
امنیت ارتباطاترمزنگاری با TLS/SSL
تعداد پروژهنامحدود
تخفیفبن خرید از پی‌گیر
دو ماه رایگان برای اشتراک سالانه
بن خرید از پی‌گیر
تضمین رضایت۳۰ روز دوره آزمایشی کاملاً رایگانبازگشت بی‌قید و شرط هزینه تا ۳۰ روز

خدمات سفارشی

  • ارائه بسته‌های ویژه پی‌گیر، خاص شرایط شما
  • سازگارسازی، بومی‌سازی و پشتیبانی افزونه‌های ردماین روی پی‌گیر
  • تولید افزونه برای پی‌گیر و ردماین
  • تولید پوسته برای پی‌گیر و ردماین
  • ایجاد تغییرات روی پی‌گیر و ردماین
  • آموزش راه‌بری و کاربری پی‌گیر و ردماین در محل شما