شما به عنوان مشتری پی‌گیر، یک حساب بن خرید از پی‌گیر دارید.

این مبالغ به حساب بن شما واریز می‌شود:

  • کل هزینه بسته محلی خریداری‌شده
  • کل هزینه افزونه‌های خریداری‌شده برای بسته‌های محلی
  • کل هزینه پشتیبانی خریداری‌شده برای بسته‌های محلی
  • ٪۲۰ هزینه بسته ابری سالیانه خریداری‌شده

و شما می‌توانید از موجودی حساب بن خود برای پرداخت این موارد استفاده کنید:

  • ٪۵۰ هزینه بسته‌های محلی (هم در خرید بسته جدید و هم در تغییر از یک بسته به بسته دیگر)
  • ٪۲۵ هزینه افزونه‌ها برای بسته‌های محلی
  • ٪۱۰ هزینه پشتیبانی

ضمنا مهلت استفاده از بن برای بسته‌های محلی تا پایان مدت پشتیبانی و در بسته‌های ابری تا پایان مدت بسته خواهد بود.