افزودن امکان پشتیبان‌گیری به پی‌گیر

۵ ٪ قیمت پایه پی‌گیر خریداری‌شده

  • پشتیبان‌گیری از تنظیمات، اسناد، پیوست‌ها و پایگاه‌داده پی‌گیر به صورت روزانه
  • وجود پیوند مشخص و قابل تغییر برای دانلود فایل فشرده پشتیبان و ذخیره آن بصورت دوره‌ای
  • امکان دانلود توسط راه‌برهای پی‌گیر با پیوندهای متفاوت
مدیریت دسته‌بندی‌های مختلف اموال و دارایی اداره و شرکت.
نمایش دارایی‌ها به ترتیب اولویت شاخص‌های مختلف مربوط به اموال.
برای ثبت دارایی جدید باید نوع دارایی و عنوان آن‌را مشخص کنید.
 وضعیت فعلی دارایی و قیمت آن از متغیر‌های ضروری می‌باشد.
هم‌چنین می‌توانید اسناد و مدارک لازم را پیوست کنید، تحویل‌گیرنده را مشخص کنید و ناظرین را انتخاب کنید.