امکان درج یادداشت در مسئله‌ها از طریق پاسخ به ایمیل‌های ارسالی سامانه

۵ ٪ قیمت پایه پی‌گیر خریداری‌شده

امکان درج یادداشت در مسئله‌ها از طریق پاسخ به ایمیل‌های ارسالی سامانه

  • تعریف اماکن مختلف موجود در سازمان
  • تعریف نامحدود و پویای مکان های استقرار اموال
  • تعریف مشخصات اختصاصی به هر شرح طبقه
  • ارتباط با سیستم پرسنلی و تشکیلات جهت مشاهده و انتصاب اموال به پرسنل و محل قرار گرفتن اموال
  • امکان جابجایی اموال بین پرسنل
  • امکان ساخت و ایجاد انواع گزارشات و فرم های استاندارد و جدید توسط کاربر بدون نیاز به دانش برنامه نویسی
  • تعریف و محاسبه استهلاک براساس انواع استهلاک
  • آرشیو اموال، خروج اموال از فهرست، تعریف شرکت های بیمه و …
  • جستجوی پیشرفته پرسنل، اموال و محل استقرار
  • ثبت و مشاهده ردپای اموال